Snurrevotter

31sv(Scroll for English)

Det har vært stille de siste ukene på bloggen min, men jeg har ikke holdt opp å hekle, her går det i høygir. Siden sist har jeg vært på ferie og shoppet en del garn. I ukene framover kommer det mange søte mønstere.

23sv

24isj

Jeg har lenge hatt lyst til å lage et matchende sett med votter, lue og sjal.

Sjalet presenterte jeg for noen uker siden, Irissjal. Nå kommer endelig vottene.

Etter å ha prøvd meg litt fram og misslyktes totalt med et par – trodde jeg skulle få til flettemønster – falt jeg ned på å kombinere staver og halvstaver. Med å hekle stavene i tredje løkke i halvstavene fikk jeg snurre-, eller stripe-effekten.

Alt blir forklart i mønsteret 🙂

 

Garn

1svTil disse vottene valgte jeg Sandnes mini duett. Jeg  hadde egentlig tenkt å bruke Sandnes duo, men fargen jeg brukte til sjalet var utgått.

Heldigvis var der en dyktig dame i garnbutikken som hjelpte meg til å finne et annet garn som passer til Irissjalet mitt.

Også denne fargen er utgått, men det viktigste er at jeg fikk tak i nok garn til vottene, og til luen som jeg holder på å hekle i disse dager.

Jeg brukte heklenår nr 4 mm, og heklet med dobbelt garn.

 

Til vottene gikk det med to nøster. Lager du større votter, må du beregne tre nøster.

 

29sv

 

Tusen takk til kjæresten min, Arne Otto Myklebust som har tatt alle bildene av meg.

Mønster28sv

 • VIKTIG: Hekle annenhver runde med staver og annenhver med halvstaver. Stavene skal du hekle i tredje løkke i halvstaven. Jeg viser med bilder hvordan du gjør dette.
 • Ønsker du glatte votter, kan du følge mønsteret, men i stedet hekle hver omgang i staver.

Forkortelser

 • st: stav
 • hst: halvstav
 • lm: luftmaske
 • omg: omgang
 • kjm: kjedemaske
 • dst: dobbelstav

1. runde3sv

Magisk sirkel, 3 lm=1 st + 11 st. Fest omg med kjm. (12m).

2. runde

Hekle 2 lm=1 hst, *2 hst i neste m, 1 hst i neste m*, gjenta fra * til * rundt omg. Fest omg med kjm (18m). Bildet til høyre viser de to første rundene.

 

3. runde

 1. Se nøye på toppen av bildet, der ser du at halvstavene har tre løkker.
 2. I tredje runde hekler du stavene i den tredje løkken.
 3. Da får du en løkke-rad, eller strip på utsiden av votten.

Hekle 3 lm=1 st. Hekle stavene i tredje løkke, som vist på bildende over: *2 st i neste m, 1 st i neste m*, gjenta fra * til * rundt omg. Fest omg med kjm (26m).

4. runde

Hekle 2 lm=1 hst, 1 hst i hver av de neste 2 m. *2 hst i neste m, 1 hst i hver av de neste 3 m*, gjenta fra * til * rundt omg, på slutten av omg hekler du en ekstra hst slik at du til sammen får 34 m. Fest omg med kjm.

5. runde7sv

Hekle st i tredje løkke på halvstavene i forrige omg.

Videre hekler du annenhver runde halvstaver og staver. Omgangen med staver hekler du i tredje løkke på forrige rundes hst.

Hekle til du kommer til tommelen, men ikke hekle helt ned til tommelen. La det være rom for om lag to runder, se bildet til høyre. Votten glir fram på hånden og den blir for stor dersom du hekler helt ned til tommelen.

 

8svHull for tommel på høyre vott

(Bildene viser venstre vott) Med dette garnet heklet jeg 15 runder før hullet til tommelen. Begynn omgangen med 12 lm. Hopp over 4 m, hekle deretter videre rundt omgangen. På slutten av omg fester du runden i den andre lm slik at luftmaskebuen består av ti lm. Pass på å fortsette med annenhver omgang med staver og halvstaver.

10sv

 

 

I neste runde hekler du en st/hst i hver av lm (10 stk). Fortsett videre med annenhver omg med st og hst.

Felling før vrangbord – høyre vott

Med dette garnet heklet jeg fire runder før felling til vrangbord. Mål på hånden din for å se at votten passer.

11sv

Felling før vrangbord: Begyn omg med 2 eller 3 lm avhengig om du er kommet til st eller hst.

*Hopp over 1 m, hekle 1 st/hst*. Gjenta fra * til * til du har felt 6 m. Hekler videre ut runden og fest omg med kjm. Nå skal du ha 34 m.

Vrangbord

Vrangborden hekles med dobbelstaver.

 1. Begynn med 4 lm=1dst
 2. Hekle dobbelstaven på framsiden av masken, stikk heklenålen inn og ut som vist på bildet.
 3. Den ferdige dobbelstaven.
 4. Neste maske fester du bak m på forrige rundet slik at dst kommer bak.
 5. Her ser du at dst kommer bak.
 6. Hekle annenhver dst foran og bak.

Hekle vrangborden så høy som du ønsker. (Se lenger ned for tommel eller begynn på venstre vott).

Venstre vott

Hekle venstre vott lik høyre vott fram til du skal lage hull for tommel.

Hull for venstre tommel:

Hekle 30 st/hst, 10 lm og hopp over de siste 4 m i omgangen og fest med kjm. Fortsett videre med annenhver omg med st og hst. I lm hekler du 1 st/hst i hver (10 m).

Felling før vrangbord – venstre vott

Hekle 30 st/hst, *hopp over 1 m, hekle 1 st/hst*. Gjenta fra * til * til du har felt 6 m, da skal du også være ferdig med runden og sitte igjen med 34 m.

Hekle vrangbord som på høyre vott.

Tommel – høyre og venstre vott19sv

(Bilde av venstre vott)

Som du ser av bildet så blir det en «søm» når du bytter omg med denne teknikken. Følger du mønsteret for høyre og venstre vott, skal denne «sømmen» komme inn i hånden.

Tommelen skal også hekles annenhver omgang med hst og st. Hva du skal begynne med, er avhengig av hva som passer til votten, du må nesten se det an selv.

På hver vott begynner du i midten når du skal hekle tommel. Begynn omg med 2/3 lm = 1 hst/st. Hekle en st/hst i hver m. Hekle tommelen passelig lang, jeg heklet 6 runder og deretter felte jeg slik:

7. omg: 2/3 lm=1hst/ st, 1 hst/st *hopp over 1 m, 2 hst/st* gjenta fra * til * rundt og fest omg med kjm.

8. omg: 2/3 lm=1 hst/st, *hopp over 1 m, 1 hst/st* gjenta fra *til* rundt omg og fest omg med kjm. Klipp av lang nok tråd til at du kan snurpe sammen det lille hullet som blir igjen på tuppen. Fest tråden godt.

Knapper

Hvis du vil, kan du sy på to knapper, da matcher de Irissjal

34sv

Copyright

Dette er et originalmønster av Heidi Sporstøl og Heklepiken. Vær vennlig å ikke gjengi dette som ditt eget mønster. Dersom du ønsker å dele oppskriften, vær så snill å lenke til dette mønstert. Du kan beholde en kopi til eget bruk, men du kan ikke selge oppskriften. Hvis du lager og selger produkter fra mine mønster, vær så snill å lenke tilbake til bloggen min: http://heklepiken.com

TwirlMittens

20sv

It’s been quiet on my blog the last weeks, I’ve had vacation, but of course I’ve been crocheting all the time. Soon I’ll blog about all the cute things I’ve made.

The last week I’ve been workin22svg on a new pair of mittens, and I decided to call them TwirlMittens because of the stripe that twists around them 🙂 I have made them from double crochets and half double crochets. I made them in the same colour as my Iris Cowl because I’ll use them together.

I’m currently working on a beanie to match the mittens and my cowl. I think the pattern will be ready in a couple of weeks.

These mittens are quick and fun to make.

I used Sandnes mini duet , 2 skeins, and hook 4 mm. If you make bigger mittens you’ll need 3 skeins.

 

Pattern

 • IMPORTANT: Alternate 1 round with dc and 1 round with hdc.

Abbreviation

 • ch: chain stitches
 • dc: double crochet
 • tc: treble corchet
 • sl st: slip stitch
 • r: round
 • st: stitch

1. round

Magic ring: ch 3=1 dc + 11 dc. Fasten round with sl st.

2. round

Ch 2=1 hdc, *2 hdc in next st, 1 hdc in next st* repeat from * to *, fasten r with sl st (18).

3. round

Make dc in the third loop (see picture): Ch 3=1 dc, *2 dc in next st, 1 dc in next st* repeat from * to *, fasten r with sl st. (26).

 1. Hdc makes 3 loops on top of st.
 2. Crochet the dc in the third loop.
 3. The two first loops will fold towards you and make a «stripe».

4. round7sv

Ch 2=1 hdc, 1 hdc in next 2 st. *2 hdc in next st, 1 hdc in next 3 st* repeat from * to *. In the end of r: crochet 1 extra hdc to get 34 st.

Continue to alternate 1 round with dc in the third loop and 1 round with hdc.

Try the mitten on your hand to see that it fits. Make it a bit small, because when you finish it tends to slide on your hand and become a bit big.

Hole for thumb – right mitten

(Pictures of left mitten)

Start round with 12 chain stitches, skip 4 st, and continue with hdc or dc. Fasten round with sl st in second chain.

In next round make sure that you crochet 1 hdc/1 dc in each of the ch st (10). Continue to alternate rounds with hdc and dc.

Decrease before ribbed cuff – right mitten

11sv

Crochet 4 rounds. Start fifth round with 2/3 ch st = 1 hdc/dc. *Skip 1, 1 dc/hdc in next* Repeat from * to * until you have decreased 6 st. Then crochet 1 hdc/dc in each st, fasten round with sl st. Now you have 34 st.

Ribbed cuff

You make the ribbed cuff from front post treble crochet and back post treble crochet. See pictures.

 1. Chain 4 = 1tc
 2. Make a font post tc around the stitch.
 3. Front post treble crochet
 4. Then make a back post tc, behind the previous st.
 5. Back post treble crochet.
 6. Alternate the front post and back post tc.

Make the ribbed cuff as high as you like.

Left mitten

Follow the pattern for the right mitten until you are going to make the hole for the thumb.

Hole for thumb – left mitten

Crochet 30 hdc or dc, chain 10, skip the last four st and fasten round with sl st. In next round you crochet 1 hdc or 1 dc in each ch st. Continue to alternate the rounds with dc and hdc.

Decrease before ribbed cuff – left mitten

Crochet 4 rounds.

Start fifth round with 2/3 ch st = 1 hdc/dc, crochet 29 hdc/dc. *Skip 1, 1 dc/hdc in next* Repeat from * to * until you have decreased 6 st. Fasten round with sl st. Now you have 34 st.

Make ribbed cuff.

Tumbs

19sv

If you follow my pattern, you get the seam inside the hand. Picture shows left mitten. When you make the thumb, start in the middle.

Alternate 1 round with hdc and 1 round with dc. Make 6 rounds, each with 19 st.

Decreacing thumbs

7. r: Ch 2/3=1 hdc/dc, *skip 1 hdc/dc, 1 hdc/dc in next 2 hdc/dc* Repeat form * to *, fasten round with sl st.

8. r: Ch 2/3=1 hdc/dc, *skip 1 hdc/dc, 1 hdc/dc in next st*. Repeat from * to *, fasten round with sl st. Cut the yarn and weave in end.

 

If you like you can sew on a couple of buttons, then they match the Iriscowl.

Copyright

This is a pattern of Heidi Sporstøl and Heklepiken. Please do not claim this pattern as your own.  If you wish to share this pattern, you may link to the pattern but please do not reprint it on your site.  You may keep a copy for your own personal use. You may make and sell products from my patterns but if you do, I ask that you link back to my post: http://heklepiken.com

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: